Grammar Hint 48

Grammar Hint 47

Grammar Hint 46

Grammar Hint 45

Grammar Hint 44

Grammar Hint 43

Unit 145-Parts A&C

در این ویدیو، phrasal verb هایی رو بررسی میکنیم که با back ساخته میشن. ویدیو رو تماشا کنید و تمرین های یونیت ۱۴۵ کتاب Grammar in Use رو انجام بدید.

 

 

 

Grammar Hint 42

Grammar Hint 41

Unit 131-Part A&B

 

 

 

 

Grammar Hint 40

Grammar Hint 39

Unit 73-76

school/ the school/prison/the prison/church/the church/prison/the prison/college/ the college/

 

Grammar Hint 38

Unit 99

این ویدیو ترتیب صفت ها رو براتون توضیح میده. blush
برای تمرین بیشتر به یونیت ۹۹ کتاب Grammar in USe مراجعه کنید.

 

 

 

adjectives/ opinionadjectives/ ترتیب صفت ها/ 
fact adjectives/

Loading...