Reading & Listening 21

Reading & Listening 21 (Poster)

این دوره در ۱۲ جلسه برگزار می شود و شما را برای هر دو آزمون جنرال و آکادمیک آماده می کند.

شروع دوره ۲۱ مهر
زمان: چهارشنبه ها، ساعت ۱۷ الی ۲۰

 

قيمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت: ۱۵
وضعیت: دوره در حال ثبت‌نام است
ظرفیت باقیمانده: ۱۲
برای مشاهده دوره یا پرداخت ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید